Risico’s horen bij een eigen bedrijf, maar wat doe je er aan?

Een eigen bedrijf starten betekent risico’s nemen. Zonder risico kun je geen geld verdienen en een succesvol bedrijf opbouwen. Iedereen die trouwens roept dat dit wel kan, liegt.

Toch betekent dit niet dat je niks kunt doen aan risico’s binnen je bedrijf. Je moet proberen te voorkomen dat risico’s optreden.

Het gaat dus om risico planning. Dit kun je eenvoudig zelf opzetten in een paar stappen.

Stap 1: Bepaal welke risico categorieën er zijn binnen jouw bedrijf

De meeste risico’s binnen een bedrijf zijn samen te vatten onder:

  1. Productrisico. Het risico dat een product niet gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld bij innovatieve ondernemingen of in de farmacie.
  2. Financieel risico. Dit is het risico dat het bedrijf zonder geld komt te zitten door bijvoorbeeld een foutieve financiële onderbouwing.
  3. Personeelsrisico. Hieronder wordt verstaan het risico wat personeel met zich meebrengt. Binnen je bedrijf kunnen bepaalde mensen bijvoorbeeld erg belangrijk zijn vanwege specifieke kennis die ze hebben.
  4. Marktrisico. De inschatting die je als ondernemer van de markt hebt gemaakt, kan in de praktijk anders zijn. Hierdoor kunnen problemen ontstaan omdat je bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelingen veel sneller had verwacht.
  5. Concurrentie risico. Er is altijd een kans aanwezig dat een concurrent opstaat en met een vergelijkbaar product/dienst op de markt komt.

Stap 2: Bepaal per risico wat de kans is dat dit optreedt. 

Stap 3: Inventariseer welke gevolgen de risico’s voor jouw bedrijf hebben.

Stap 4: Werk maatregelen uit om de risico’s te voorkomen of te verminderen.

Stap 5: Ga na wat de kosten zijn van deze maatregelen.

Stap 6. Nu je een totaalbeeld hebt, is het aan jou om te bepalen welke maatregelen je ook echt in de praktijk wilt brengen en welke risico’s je bereid bent te lopen.

Een stapsgewijze aanpak van de risico’s binnen je eigen bedrijf is belangrijk omdat je daarmee voorbereid bent op het moment dat een risico zich voordoet.

In je ondernemingsplan is het belangrijk om dit uit te schrijven en hier ook naar te handelen. Dit is voor jezelf duidelijk en ook richting eventuele investeerders geef je een goed signaal af. Je onderkent namelijk dat er risico’s zijn, maar hebt al verder gedacht en een oplossing voor bedacht.